ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ e-Learning ACSC

  • นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ สังกัด ทอ.การเข้าสู่ระบบไม่ต้องใส่ @rtaf.mi.th
  • นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ ที่มิได้สังกัด ทอ.ให้ส่งข้อมูล ได้แก่ ยศ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), ตำแหน่ง, สังกัด และอีเมล์ Gmail.com เท่านั้น ส่งข้อมูลที่อีเมล์  sasivimol_k@rtaf.mi.th เพื่อขอรับ Username และ Password เข้าสู่ระบบต่อไป

มีปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ
ร.อ.หญิง ศศิวิมล ขจรคำ นกม.รร.สธ.ทอ.ฯ โทร.02-534-5699 (2-5699)
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
เว็บไซต์ http://www.acsc.rtaf.mi.th